Aktualności***
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 1 kwietnia 2019 r. w wieku 93 lat zmarł

Śp. IRENEUSZ SERWAN

Przewodniczący Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w grudniu 1981r.
Wieloletni członek NSZZ „Solidarność” w AGH
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990)

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Akademii Górniczo-Hutniczej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.***
Małopolska "Solidarność" upomina się o podwyżki na uczelniach!
***
Konstytucja dla Nauki opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce oraz Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzajace ustawe – Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce zostaly opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
***
Z OKAZJI 38. ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIEN SIERPNIOWYCH W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R. (PIATEK) W KATEDRZE WAWELSKIEJ w Krakowie o godz.17.30 zostala odprawiona UROCZYSTA MSZA SW. W INTENCJI OJCZYZNY I "SOLIDARNOSCI" O GODZ. 17:30, koncelebrowana przez Metropolite Krakowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jedraszewskiego.
W uroczystosci uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakladowej NSZZ Solidarnosc AGH wraz z Pocztem Sztandarowym
***
Relacja z nadania tytułu i wręczenia statuetki „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego"***
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Jest nam miło poinformować, iż nasi wieloletni Członkowie:
Ksawery Bogacz (pośmiertnie) oraz Maria Sapor,
zostali wyróżnieni tytułem; „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego”.
Został on ustanowiony w dn. 28 marca 2015 roku Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” dla uczczenia osób, które oddały wybitne zasługi w rozwoju i w promowaniu ideałów „Solidarności”. Osoby wyróżnione otrzymują statuetkę przedstawiającą krzyże gdańskie, wykonane przez rzeźbiarza Michała Batkiewicza

Pragniemy również poinformować , iż Kol.Ksawery Bogacz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI Od września 2010 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskała wyjątkową prerogatywę, będącą jednocześnie zaszczytnym obowiązkiem, uprawniającą do występowania z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989 tego wyjątkowego odznaczenia państwowego – Krzyża Wolności i Solidarności. Zostało ono ustanowione przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.***
Koszty Uzyskania Przychodu - stanowisko MNiSW (25.05.2018)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z niepokojem obserwuje interpretacje organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Sytuacja ta budzi w pełni uzasadnione obawy środowiska akademickiego co do utraty możliwości korzystania przez nauczycieli akademickich z takiego rozwiązania. Specyfika działalności uczelni oraz zakres zadań określonych dla zatrudnionych w nich osób sprawia, że ustalenie konkretnej wartości wytworzonego utworu może okazać się niezwykle utrudnione, bądź wręcz niemożliwe. Problematyczną kwestią jest każdorazowe określanie honorarium/wyceny z udokumentowanego wytworzenia utworu, który stanowi pochodną realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków określonych dla pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozostaje w roboczym kontakcie z Teresą Czerwińską - Ministrem Finansów w celu wypracowania w przyszłym tygodniu rozwiązania umożliwiającego stosowanie przepisów prawa w powyższym zakresie w ramach jednolitych, klarownych i w pełni zrozumiałych zasad. (źródło: MNiSW)***
Konstytucja dla Nauki w Sejmie
9 maja w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącego efektem blisko dwóch lat konsultacji i dialogu ze środowiskiem akademickim. Sejm skierował rządowy projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawarty w druku nr 2446, oraz rządowy projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkol¬nictwie wyższym i nauce, zawarty w druku nr 2447, do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia.

Więcej informacji można przeczytać na stronie poświęconej projektowi nowej reformy szkolnictwa wyższego - Ustawie 2.0 –nazwanej „Konstytucją Dla Nauki”.
Tam również można pobrać projekt ustawy z dnia 26.03.2018 r. wraz z dokumentami towarzyszącymi:
W minionym tygodniu na łamach Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem, w którym znajdują się odpowiedzi na najważniejsze z pytań dotyczących Konstytucji dla Nauki.
Pełną treść wywiadu można odnaleźć na stronie:

(opracowała: Anna Młynarczykowska)

***
Ustawa 2.0 oraz 50% KUP (koszty uzyskania przychodu)
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Pracom legislacyjnym poddawane jest równocześnie kilka projektów ustaw (Ustawa 2.0 – PSW wraz z ustawą wprowadzającą czy ustawa o związkach zawodowych) , których ostateczne zapisy bardzo interesują środowisko akademickie. Szczególnie w przypadku projektów skierowanych do prac w komisjach sejmowych, niezwykle ważna jest rola posłów do których podejmujemy próby dotarcia ze swoimi uwagami i propozycjami konkretnych zmian zapisów. Zarówno KSN, jak również inicjatywy lokalnych środowisk akademickich włączyły się w te działania.
12 kwietnia z inicjatywy kol. Marii Sapor (z-cy przewodniczącego KSN) w siedzibie KZ NSZZ „Solidarność” AGH odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelni Krakowa, podczas którego wypracowano stanowisko w sprawie projektu ustawy 2.0 z dnia 26 marca br.

Stanowisko przedstawicieli Uczelni Krakowa (pdf)

Więcej informacji:
więcej (pdf)

(opracowała: Anna Młynarczykowska)

***
OBCHODY 30 ROCZNICY STRAJKU W HUCIE IM. LENINA

Podczas mszy św. w okrągłą 30-stą już rocznicę wybuchu strajku w Hucie im. Lenina, która odbyła 26 kwietnia 2018 r. modlono się w intencji hutników i mieszkańców Nowej Huty. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele KZ NSZZ 'Solidarność" AGH wraz z pocztem sztandarowym.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć:
Natomiast szersze omówienie:Więcej aktualności